ماموریت محمد شمس الدین

من محمد شمس الدین مربی زندگی و توسعه فردی هستم .

ماموریت و رسالت من، همراهی و حمایت جویندگان آرامش و کمال ، کمک برای شناخت عمیق تر قلمروهای امپراطوری درون در راستای رشد و تحول است.

ارزشهای من : مسئولیت پذیری ، حمایت ، یکپارچگی ، انعطاف پذیری و احترام

باور من : علی رغم تمامی شرایط و مسائل موجود ، ما همگی قادر به تغییر و لایق تجربه رویاها و چشم اندازهای دوست داشتنی خودمون هستیم .