توضیحات

پیشنهاد ما برای عزیزانی که جلسه ی مربی خصوصی با مربیان سال عوضی رو امتحان کردند و تمایل به ادامه مسیر همراهی با مربی مورد نظرشون رو دارند بسته ی 10 جلسه ای مربی خصوصی هست که هم به مربی کمک می کنه تا مسیر بهینه ای رو برای مراجع طراحی کنه و هم مراجع بتونه با ذهن باز و گشوده به مسیر تغییر و رشدش متمرکز باشه و هم از نظر اقتصادی دغدغه ی کمتری داشته باشه.