برای عضویت در کانال عوضی ها می تونید از لینک زیر عضو بشید

عضویت در کانال

برای شنیدن صحبت های نیلوفر هیهات در مورد رابطه این ویس رو گوش کنید.