مربی خصوصی (کوچینگ)

درخواست جلسه کوچینگ ، با مربی های حالِ عوضی

دفتر سالِ عوضی

با دفتر سالِ عوضی ، ژورنال نویسی رو تمرین کن

کارگاه های حالِ عوضی

کارگاه های غیر حضوری

توسعه فردی

ارتباط موثر

موفقیت شغلی

درخواست مربی خصوصی(کوچینگ)

می خواهی حال و سالت رو بسازی ؟ می تونی از ما کمک بگیری اینجا مربی های خصوصی آماده هستن که با دانش و مهارت های خودشون به تو کمک کنن که مهمترین رابطه های زندگیت رو بسازی و یا اگه مساله ای داری که به تنهایی از پس حل کردنش بر نیومدی و فکر می کنی نیازه از کسی کمک بگیری می تونی درخواست مربی خصوصی داشته باشی.

درخواست مربی خصوصی (کوچینگ)

می خواهی حال و سالت رو بسازی ؟ می تونی از ما کمک بگیری اینجا مربی های خصوصی آماده هستن که با دانش و مهارت های خودشون به تو کمک کنن که مهمترین رابطه های زندگیت رو بسازی و یا اگه مساله ای داری که به تنهایی از پس حل کردنش بر نیومدی و فکر می کنی نیازه از کسی کمک بگیری می تونی درخواست مربی خصوصی داشته باشی.

مربی های حال عوضی

چرا حالِ عوضی

اگه تو هم جزو اون دسته از آدم هایی هستی که اول سال تصمیم می گیری که یه چیزهایی رو تو زندگیت عوض کنی و اوضاع و شرایط زندگی رو برای خودت و اطرافیانت بهتر کنی واژه های سال عوضی در کنار هم برات معنا داره .

عوضی به معنای عوض شده و تغییر یافته است . عوض شدن به سمت چیزی بهتر از این که هست.

حال عوضی اسم برند برای یه سازمانه که تو حوزه تحول و توسعه فردی فعالیت می کنه .

محصولات ویژه

محصولات ویژه ای که توسط شما انتخاب شده اند