مربیان حال عوضی

 

پیمان نبوی

مربی ذهن ،رشد و توسعه فردی


نیلوفر هیهات

مربی رابطه،رشد و توسعه فردی


الهام دولتی

مربی توسعه شغلی و سازمانی


 

چرا حال عوضی؟
هر لحظه همه چیز در حال عوض شدنه تو هم لازمه باجریان تغییر همراه باشی .
وقتشه چیزایی رو که دوست نداری عوض کنی .
تو انسان توانمندی هستی و می تونی به نسخه بهتری از خودت تبدیل بشی کافیه عوض شدن رو انتخاب کنی .احساس خوشبختی و آرامش خریدنی نیست ،
بهت کمک می کنیم که بسازیش .


راجع به ما بیشتر بدانید
مشاهده محصولات