چطور نظاره گری به رشد و توسعه فردی کمک می کنه ؟

قدم اول تو مسیر توسعه و تحول فردی شناخت خوده ، من کی هستم ؟

چی می خوام از زندگی ؟

و برای رسیدن به خواسته ام دارم چی کار می کنم ؟

چی کار می کنم یعنی دقیقا چطور رفتار می کنم .

برای شناخت خودمون لازمه با نگاه دقیق و بی قضاوت به رفتارهای خودمون آگاه بشیم.

ما انسان ها توان این رو داریم که بر رفتار خودمون ناظر و آگاه باشیم . مثل زمانی که ناظر به رفتار دیگران هستیم . اگه موضوع خود شناسی برات اهمیت داره این بار که عصبانی شدی تلاش کن رفتارت رو نظاره کنی ، مشاهده گری رفتار قدم خوبی برای شروعه .

رفتارهای ما انسان ها شامل چهار بخش اصلیه : اقدام ها ، افکار، احساسات ، حس های بدنی .

اقدام ها : مثل تند تند حرف زدن و یا کوبیدن مشت به دیوار و یا سکوت کردن و افکار هم شامل گفت و گو های درونی که همه ما تجربه اش کردیم .

احساسات : مثل خشم ، علاقه ، نفرت ، ترس ، خوشحالی .

وضعیت بدنی مثل تپش قلب و عرق کردن کف دست ها لرزیدن صدا .

نکته مهم موقع نظاره گری اینه که به همه این ها کاملا بی قضاوت و بی طرف نگاه کنی ، این که بی طرف نگاه کنیم خیلی سخته .

مراقب باش تو تله ی سرزنش و قضاوت خودت نیفتی ، به خودت یادآوری کن که تو هیچ کدوم از این حالت ها و احساس ها و رفتارها نیستی همه ی این ها موقتیه و از همه مهمتر این که میشه با چیزهای خوب عوضشون کرد .

اگر بتونی خلاصه ای از این نظاره گری رو تو دفترت ثبت کنی عالیه ، لازمه این تمرین جزو کارهای روزانت بشه اگر می خواهی به خود شناسی برسی لازمه بدونی که چه افکاری داری و بیشتر چه احساساتی رو تجربه می کنی و چه اقدام هایی باعث میشه احساسات متفاوتی رو تجربه کنی .

زمانی که به شناخت از خودت رسیدی می تونی با تغییر رفتارهات به خواسته هات برسی . این تغییر و عوض کردن حال و رفتار خیلی ساده است اما انجامش راحت نیست . لازمه تمرین کنی و تو مسیر رشد فردی صبوری کنی .

تو مسیر تمرین می تونی از همراهی کوچ هم کمک بگیری ، کوچ های حال عوض آماده هستن که به تو کمک کنن حالت رو عوض کنی .