فروشگاه

پنجمین کارگاه سال عوضی
27 مهر 1399
هفتمین کارگاه سال عوضی
2 دی 1399
نمایش همه

ششمین کارگاه سال عوضی

200.000تومان

ناموجود

توضیحات

ششمین کارگاه سال عوضی با عنوان

« رابطه خوب چه مشخصاتی داره »

با حضور مربیان عزیز سال عوضی

خانم الهام دواتی  (مربی سازمانی دارای مدرک مدیریت منابع انسانی از سازمان مدیریت صنعتی ،دارای مدرک بین المللی کوچینگ از موسسه رای مانا و آکادمی انتخاب آمریکا )

خانم نیلوفر هیهات ( مربی زندگی ،رشد و توسعه فردی دارای مدرک بین المللی و کوچینگ از موسسه رای مانا و آکادمی انتخاب آمریکا )

 

موضوعات کارگاه :

 

آموزش سه رکن اصلی رابطه عاطفی
مشخصات گفتگوی موثر در رابطه عاطفی
رابطه بین حقِ ما در رابطه ی عاطفی و مسئولیتی که داریم.