توضیحات

چرا رابطه مهمه ؟؟؟
با حضور الهام دولتی ، مربی سازمانی
(دارای گواهینامه بین المللی کوچینگ از موسسه انتخاب آمریکا و موسسه رای مانا و مدرک مدیریت منابع انسانی از سازمان مدیریت صنعتی)

و پیمان نبوی ، مربی ذهن
(دارای مدرک بین المللی کوچینگ از موسسه رای مانا و آکادمی انتخاب آمریکا)

زمان برگزاری جمعه ،18 مهرماه
ساعت 16 الی 19
به همراه 21 روز تمرین گروهی
ظرفیت 15 نفر