برای ساختن یک رابطه عاطفی چطور رفتار کنم ؟

کارگاه غیر حضوری

مربیان :

پیمان نبوی و محمد شمس الدین

زمان 12 دی ماه ساعت 16 الی 19

ظرفیت 15 نفر