توضیحات

کارگاه غیر حضوری توسعه
مهارت های پیشرفت و شادمانی شغلی
( بر پایه مسئولیت پذیری، تعامل و رابطه سازی)

این کارگاه برای کسانی ِ که میدونن کار همه زندگی نیست،
اما تو همه ابعاد زندگی تاثیر داره!

باهم یاد می گیریم:
• رفتار مسئولانه در محیط کار
• مهارت های ارتباط موثر با همکاران
• رفتار کردن بر اساس جرات و شهامت
• روش های حل تعارض ها و اختلافات کاری
• توسعه مهارت هوش عاطفی

 

• کارگاه آموزشی غیر حضوری ۱۲ جلسه ۳ ساعته
• زمان برگزاری روزهای دوشنبه از ساعت ۱۸ تا ۲۱
• شروع دوره: دوشنبه ۱۵ شهریور معادل ۶ سپتامبر
قیمت این دوره آموزشی۷.۲۰۰.۰۰۰ تومن است و استثناً این بار با ‌۸۷ درصد تخفیف، به قیمت ۹۳۶ هزار تومن برگزار میشود.

هزینه برای فارسی زبان های خارج از کشور ۹۶۵ دلار با تخفیف ۱۲۵ دلار