توضیحات

مهارت گفتگو با شریک عاطفی

هشتمین کارگاه غیر حضوری سال عوضی با حضور
دکتر آزیتا جویباری و نیلوفر هیهات
زمان برگزاری : جمعه 10 بهمن
ساعت 16 الی 19
ظرفیت 15 نفر
کارگاه به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.