Sample Page

3 خرداد 1401

آزمون بررسی شدت نیازهای اساسی انسان ویلیام گلسر

همه ما انسان ها بصورت ژنتیکی 5 نیاز اصلی داریم و میزان هرکدوم از این نیاز ها در ما متفاوته در نتیجه هر کدوم از ما […]
3 خرداد 1401

آزمون-ارزش-های-حال-عوضی

ارزش های ما در زندگی: ارزش ها در رفتارهای ما وجود دارند برای کشف اون ها لازمه که به رفتارهامون و دلیل انتخاب هامون نگاهی بندازیم […]
4 خرداد 1401

لایف کوچینگ

لایف کوچینگ چیست و چگونه یک کوچ زندگی به انسان ها کمک می کند ؟ واژه کوچینگ به معنای مربیگری چه ارتباطی با زندگی دارد؟ وقتی […]
1 آبان 1402

test123